Zawód – adwokat

Zwrot części zabezpieczenia musi być w umowie

Po wygraniu przetargu na wybudowanie hali sportowej wnieśliśmy do gminy zabezpieczenie wykonania umowy. Inwestycja jest realizowana etapami, co przewiduje umowa. Po wykonaniu połowy robót skierowaliśmy prośbę do wójta o zwrot proporcjonalnej części zabezpieczenia, czyli 50 proc. Odmówiono nam, argumentując, że w warunkach przetargu i SWZ nie przewidziano takiej możliwości. Czy słusznie?
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes