Zawód – adwokat

Zstępni i wstępni [Pojęcie, prawo spadkowe]

&lt![CDATA[

Zstępni to pojęcie prawa cywilnego (głównie w prawie spadkowym) i w prawie podatkowym (np. w ustawie o podatku od spadków i darowizn) na określenie potomków (osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej, pochodzących od wspólnego przodka), czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd.

W świetle prawa potomkami są nie tylko biologiczne dzieci, naturalne wnuczęta, prawnuczęta, itd. Do zstępnych zalicza się także dzieci adoptowane (przysposobione), jak również dzieci uznane za własne oraz dzieci pochodzące spoza małżeństwa.

Wstępni to określenie przodków, to jest rodziców, dziadków, pradziadków itd. Osoby te spokrewnione są w linii prostej.

Kodeks cywilny w artykułach 931 – 935 zalicza do spadkobierców ustawowych: zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, dziadków, pasierbów, gminę oraz Skarb Państwa.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes