Zawód – adwokat

Znamy nazwiska kandydatów do KRS. Trwa sprawdzanie ostatniego zgłoszenia

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków Krajowej
Rady Sądownictwa będących sędziami na wspólną czteroletnią kadencję
dokonuje Sejm (wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie).

Maciej Nawacki jest sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie od 2007 roku.
Wcześniej, do listopada 2005 r. był sędzią Sądu Rejonowego w Szczytnie. W
Sądzie Rejonowym w Olsztynie najpierw przez sześć lat orzekał w II
Wydziale Karnym, następnie w listopadzie 2013 r. został przydzielony od
orzekania w V Wydziale Gospodarczym, gdzie orzeka do dziś. 19 grudnia
2017 r. Maciej Nawacki został na okres czterech lat powołany na
stanowiska prezesa SR w Olsztynie.

Sędzia Nawacki ma tytuł doktora nauk prawnych. Pracę doktorską pt.
„Wyzysk. Studium karnomaterialne i kryminologiczne” obronił w lutym 2014
r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (UWM) w Olsztynie. Obecnie jest
również zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawnej Ochrony Państwa na
Wydziale Prawa i Administracji UWM. Specjalizuje się w prawie karnym,
gospodarczym oraz zarzadzaniu kryzysowym.

Sędzia Nawacki jest członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; jest także szeregowym członkiem
Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Wśród publikacji naukowych, których autorem jest Maciej Nawacki,
wymieniono m.in. pracę pt. „Granice karalności znieważenia
komunistycznym pomników”, będącą częścią publikacji zatytułowanej
„Polityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci” pod
red. Arkadiusza Żukowskiego, Marcina Chełminiaka, Wojciecha Kotowicza i
Krzysztofa Żęgoty, wydanej w 2017 r. przez Instytut Nauk Politycznych
UWM w Olsztynie.

Sędzia Nawacki jest także autorem pracy pt. „Analiza prospektywna
nowej regulacji upadłości konsumenckiej”, opublikowanej w monografii
naukowej zatytułowanej „Prawo a ekonomia – alianse w budowie efektywnego
państwa” pod red. Marcina Kowalczyka i Piotra Majera, opublikowanej w
2016 r. przez Wydział Nauk Prawnych UWM w Olsztynie.

Wcześniej CIS ujawniło informacje o 16 z 18 zgłoszonych kandydatów na
członków KRS. Są to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz
Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej
Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław
Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka,
Robert Pelewicz, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna oraz Mariusz
Witkowski.

Zgodnie z nowelizacją ustawą o KRS podmiotami uprawnionymi do
zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy
co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród
sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i
wojskowych. Spośród kandydatów, których personalia ujawniono dotychczas,
14 jest sędziami sądów

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec
stycznia; do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej PAP
dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata
(sędziów, obywateli) to „załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art.
11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości”.

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych
głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów.
W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą
listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

W styczniu Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie
zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady
żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby „dochować
wierności ślubowaniu sędziowskiemu.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes