Zawód – adwokat

Zmiany w systemie dowodzenia. Szef Sztabu Generalnego dowodzi Siłami Zbrojnymi

&lt![CDATA[

Projekt noweli wzmacnia rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako najważniejszego pod względem pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej. Będzie on pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej. Obecnie jest on na równi z innymi dowódcami.

Według projektu Szef Sztabu Generalnego w czasie wojny będzie organem, który dowodzi Siłami Zbrojnymi RP do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. „Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (na czas wojny – PAP) i przyjęcia przez niego dowodzenia, dowodzi Siłami Zbrojnymi poprzez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych” – zapisano w projekcie.

Projekty noweli zakłada ponadto, że dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, do czasu osiągnięcia przez tę formację „pełnej zdolności do działania” będzie podlegał bezpośrednio szefowi resortu obrony.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że wprowadzone zmiany mają na celu m.in. dostosowanie polskiego systemu dowodzenia armią, do modelu obowiązującego w NATO.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes