Zawód – adwokat

Zmarł specjalista prawa konstytucyjnego prof. Ryszard Małajny

Profesor przez wiele lat kierował Katedrą Porównawczego Prawa Konstytucyjnego i Doktryn Politycznych oraz Prawnych, a także Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Należał do najbardziej znanych postaci tego wydziału.

Prof. Małajny był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w 1978 r. został doktorem nauk prawnych, a osiem lat później doktorem habilitowanym. W 1994 r. został profesorem nauk prawnych, a w 2000 r. profesorem zwyczajnym.

Był autorem wielu publikacji m.in. na temat ustroju Stanów Zjednoczonych, a także polskiego konstytucjonalizmu i prawa konstytucyjnego. Należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W 2014 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarły profesor należał do najbardziej charakterystycznych postaci wydziału prawa katowickiej uczelni – był pasjonatem wojskowych mundurów (np. amerykańskich, ale także austriackich, niemieckich i polskich), w których często przychodził również do pracy. Był autorem wielu zapadających w pamięć, błyskotliwych powiedzonek, dzięki którym studenci lubili jego wykłady, ale i łatwiej przyswajali wiedzę.

„Człowiek może zachować koncentrację przez maksymalnie 45 minut. Jeśli więc mam 5 godzin wykładu z tymi samymi ludźmi, to przecież by chyba oszaleli, gdybym go jakoś nie ubarwił” – mówił kilka lat temu profesor w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

Studenci przekazywali sobie również stworzone przez prof. Małajnego „przykazania egzaminacyjne” – radził w nich m.in. by student rozmawiał z egzaminatorem „jak uczeń z mistrzem, a nie jak Polak z Polakiem”. „Oblawszy egzamin, nie wiń za to egzaminatora, lecz siebie. Pamiętaj, że to nie on cię oblał, tylko to ty oblałeś” – głosiło inne przykazanie. Profesor był także ekspertem, chętnie dzielącym się swoją wiedzą z dziennikarzami. 


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes