Zawód – adwokat

Zgromadzenie SN: Spelujemy o przyjęcie rozwiązań, które nie naruszają trójpodziału władz

&lt![CDATA[

We wtorek weszła w życie nowa ustawa o SN. Wprowadza ona m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną też dwie nowe Izby z udziałem ławników wybieranych przez Senat: Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba Dyscyplinarna ma mieć odrębną kancelarię prezesa SN kierującego jej pracą. Izba ta może też samodzielnie kształtować projekt swego budżetu.

We wtorek odbyło się też – zwołane przez I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf – „robocze” Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Tematem tego zgromadzenia była m.in. „analiza sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się SN w związku z wejściem w życie nowej ustawy”.

Sędziowie SN w uchwalonym stanowisku nawiązali do nowych przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wyrazili obawę, że zwołanie KRS i dalsze prace prowadzone z udziałem sędziów wybranych w niekonstytucyjnym – według nich – trybie grożą niebezpiecznymi konsekwencjami dla stabilności całego systemu prawnego Polski.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes