Zawód – adwokat

Zbyt bliskie relacje w pracy mogą powodować problemy

Jedna z długoletnich pracownic postanowiła skierować do sądu sprawę o mobbing i domaga się odszkodowania. Zarzuca nam, że faworyzujemy inną, nową pracownicę. Sugeruje jej bliskie relacje z kierownictwem.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes