Zawód – adwokat

Zażalenie na klauzulę wykonalności rozpoznaje się poziomo

Spory co do tego, który sąd i w jakim składzie jest właściwy do rozpoznania zażalenia w danej sprawie, ciągle jeszcze trwają
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes