Zawód – adwokat

Zaświadczenie o niekaralności w jeden dzień

Domyślną formą uzyskiwania informacji oraz składania zapytań do Krajowego Rejestru Karnego będzie forma elektroniczna, co w znaczący sposób przyspieszy wydawanie informacji o skazaniach czy niekaralności. Tylko na zasadzie wyjątku (dla osób fizycznych) zostanie pozostawiona możliwość złożenia zapytania na tradycyjnym papierowym formularzu w Biurze Informacyjnym KRK lub przesłanym pocztą. Takie zmiany przewiduje projekt nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, która dostosowuje regulacje do budowanego systemu informatycznego KRK 2.0.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes