Zawód – adwokat

Żandarmeria Wojskowa pomoże Policji. Ukazało się zarządzenie

&lt![CDATA[

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządzono się, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes