Zawód – adwokat

Zalasiński: W obliczu wyroku TK samorządy mają bardzo mocną podstawę do roszczeń [WYWIAD]

– Trybunał precyzyjnie wskazał źródło problemu konstytucyjnego, czyli niedoszacowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Prawidłowe wykonanie jego wyroku powinno zatem zmierzać przede wszystkim do stworzenia systemu pozwalającego na realną ich wycenę oraz jej sukcesywną korektę – mówi w wywiadzie dla DGP dr Tomasz Zalasiński, radca prawny w Kancelarii DZP, członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. S. Batorego, współprzewodniczący komisji ekspertów ds. zdrowia w Biurze RPO, reprezentował przed TK wnioskodawcę w sprawie K 4/17.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes