Zawód – adwokat

Za wypadek z udziałem kibica odpowiada organizator

&lt![CDATA[

Z chwilą nabycia biletu na imprezę sportową
kibic zawiera z organizatorem umowę o udostępnienie imprezy masowej. Tym samy
ten organizator ma obowiązek udostępnić mu określoną imprezę masową oraz
zapewnić w nim bezpieczne uczestnictwo.

Zgodnie z
art. 5 ustawy z 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze
zm.) za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i
w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. 

Pomimo takiego brzmienia przepisu, sądy coraz częściej przyjmują, że od
organizatora wymagana jest ,,podwyższona” należyta staranność organizatora
imprezy masowej, w porównaniu do tej, jaka jest wymagana od
„profesjonalistów” prowadzących inną działalność gospodarczą.

– Taka sytuacja, w mojej ocenie niesłusznie,
doprowadza do sytuacji, że organizator odpowiada za wszystko co miało miejsce w
czasie trwania imprezy masowej, niezależnie od swojej winy – twierdzi ekspert w
zakresie bezpieczeństwa imprez, radca prawny i pracownik akademicki Uczelni
Łazarskiego Mateusz Drożdż.

Ekspert twierdzi, że tu warto przywołać
dyskusyjny przypadek jednego z kibiców, kiedy to w czasie meczu żużlowego,
kamień spod koła motoru trafił kibica w oko. Ten z kolei złożył pozew przeciw
organizatorowi.

– Ale o ile ten przypadek jest jeszcze dosyć
specyficzny to już trudniej wyobrazić sobie sytuację by od organizatora żądać
odszkodowania za poślizgnięcie się na betonowych schodach…- twierdzi ekspert.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes