Zawód – adwokat

Wyrażanie przekonań nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. Jest projekt MEiN

MEiN skierowało do opiniowania projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewiduje on m.in., że nauczyciel akademicki nie będzie mógł być ukarany za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes