Zawód – adwokat

Wspólność majątkowa nie zawsze uchroni małżonka dłużnika przed egzekucją

&lt![CDATA[

Ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, a także orzeczenie separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej. Jest też możliwość dochodzenia przed sądem ustanowienia rozdzielności majątkowej. Z takim żądaniem może wystąpić każdy z małżonków, ale także – pod pewnymi warunkami – wierzyciel jednego z małżonków. Na skutek orzeczenia powstaje wówczas przymusowy ustrój majątkowy.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes