Zawód – adwokat

Warszawski sąd zamieścił pytania do TSUE skierowane w zw. ze sprawą sędziego Tulei

&lt![CDATA[

„W związku z zainteresowaniem mediów na temat zadanych pytań prejudycjalnych do TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędziego Piotra Gąciarka przedstawiamy zanonimizowane postanowienie z 9 grudnia 2020 r.” – napisał SO w Warszawie w komunikacie dołączonym do opublikowanego postanowienia.

O skierowaniu takich pytań w zeszłym tygodniu informowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Jak pisano na stronie stowarzyszenia, cztery pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie zawieszenia w obowiązkach sędziego Igora Tulei zadano w powiązaniu ze sprawą dotyczącą nałożenia przez prokuraturę zabezpieczenia na majątku podejrzanego. Sędzia Gąciarek nie rozpoznał na posiedzeniu skargi podejrzanego na działanie prokuratury, lecz zawiesił postępowanie i wystosował pytania.

Sprawa, w której odbywało się posiedzenie pierwotnie była prowadzona przez sędziego Tuleyę, ale Izba Dyscyplinarna SN w połowie listopada br. prawomocnie uchyliła mu immunitet i zawiesiła w obowiązkach sędziego oraz obniżyła o 25 proc. jego uposażenie. Sprawy sędziego Tulei przydzielono zaś nowym sędziom.

W pytaniach do TSUE zwrócono się m.in. o rozstrzygnięcie czy „prezes sądu może – samodzielnie i bez kontroli sądowej – podjąć decyzję o zmianie składu sądu na skutek wydania przez organ, taki jak Izba Dyscyplinarna, zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego pierwotnie wyznaczonego składu sądu”.

Zapytano też, czy możliwe jest przyznanie mocy wiążącej takiemu uchyleniu immunitetu także w zakresie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych „z uwagi na wydanie go przez organ, taki jak Izba Dyscyplinarna” i czy sąd, w składzie którego nie zasiada sędzia pierwotnie wyznaczony do rozpoznania danej sprawy, może rozstrzygać.

„Czy znaczenie dla odpowiedzi na powyższe pytania ma fakt, że Izba Dyscyplinarna i Trybunał Konstytucyjny nie gwarantują skutecznej ochrony sądowej z uwagi na brak niezawisłości i stwierdzone naruszenia przepisów dotyczących powoływania ich członków?” – zapytano także w postanowieniu SO wydanym przez sędziego Gąciarka.

W postanowieniu zwrócono się także do TSUE o rozpatrzenie tych pytań w trybie przyspieszonym.

Powodem wniosku prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Tulei było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg postępowania. Chodziło o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei, uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Jak zapowiadała wcześniej Prokuratura Krajowa, po uchyleniu immunitetu śledczy zamierzają postawić sędziemu zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawnienia informacji z postępowania.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes