Zawód – adwokat

Warszawska ORA odwołała Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów. Kandyduje do SN

&lt![CDATA[

„Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odwołanie adw. Sławomira Zdunka ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie jest uzasadnione z tego powodu, iż, zgłaszając swoją kandydaturę do SN, legitymizuje szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie, zmierzających do ograniczenia niezależności sądownictwa i tym samym osłabienia sytemu ochrony praw i wolności w Polsce. ORA w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, że decyzji o kandydowaniu do SN, choć nie stanowi deliktu dyscyplinarnego, nie da się pogodzić z wieloma jednoznacznymi stanowiskami organów Izby Adwokackiej w Warszawie i Adwokatury, krytykujących jako niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie” – czytamy w komunikacie ORA w Warszawie.

Jak podkreśla Rada każdy adwokat ma prawo do swojego zdania i opinii. „Jeżeli natomiast reprezentuje organy samorządu adwokackiego, a szczególnie zajmuje stanowisko wiążące się z oceną innych adwokatów i ich działalności, a tak jest w przypadku mec. Sławomira Zdunka, musi posiadać szczególną legitymację samorządu i wymagany autorytet” – czytamy.

Zdaniem ORA w Warszawie brak decyzji o odwołaniu adw. Sławomira Zdunka oznaczałby, że organy samorządu adwokackiego obojętnie przechodzą wobec legitymizowania przez swoich członków niekonstytucyjnych i krzywdzących obywateli zmian w sądownictwie.

„Motywy podjętej decyzji mają charakter zasadniczy i pryncypialny, bo sprawa jest najwyższej wagi. Chodzi o obronę fundamentów trójpodziału władzy i państwa prawa. Inne reakcje w tej sytuacji byłyby nieadekwatne” – podsumowuje w komunikacie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes