Zawód – adwokat

W SN gotowych pozostać 13 sędziów spośród tych, którzy ukończyli 65 lat

&lt![CDATA[

„Na początku maja doszło jeszcze jedno oświadczenie. 2 maja oświadczenie złożył sędzia Marian Kocon z Izby Cywilnej, który ma 68 lat. W sumie jest więc 13 takich oświadczeń” – powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak dodał jest to już najprawdopodobniej ostateczna liczba takich oświadczeń, choć nie można zupełnie wykluczyć, że jakieś zostanie jeszcze przesłane drogą pocztową.

Jeszcze w końcu kwietnia Michałowski informował PAP, że oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku złożyli sędziowie: Rafał Malarski (67 lat; Izba Karna), Zbigniew Myszka, (65 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Bogumiła Ustjanicz, (67 lat; Izba Cywilna), Anna Kozłowska (66 lat; Izba Cywilna), Anna Owczarek (66 lat, Izba Cywilna), Maria Szulc (65 lat; Izba Cywilna), Wojciech Katner (68 lat; Izba Cywilna).

Gotowość do pozostania na stanowisku sędziego SN wyrazili też: Beata Gudowska (68 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Józef Iwulski (66 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Jerzy Kuźniar (67 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Stanisław Zabłocki (67 lat; Izba Karna) i Jacek Gudowski (68 lat; Izba Cywilna).

Zespół prasowy SN zastrzegał jednak wówczas, że złożone oświadczenia mają różną treść. Na przykład sędzia Zabłocki – jak sam ujawnił wtedy na jednym z portali społecznościowych – napisał w swym krótkim oświadczeniu, że jest gotowy „zajmować stanowisko sędziego SN do ukończenia 70. roku życia, zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP”.

Z kolei zgodnie z innym z zapisów nowej ustawy o SN w pół roku od wejścia nowej ustawy w życie każdy sędzia SN może sam przejść w stan spoczynku składając za pośrednictwem I prezesa SN oświadczenie Prezydentowi RP.

Z informacji zespołu prasowego SN z końca kwietnia wynikało, że trzech sędziów ma przejść wcześniej w stan spoczynku. Są to sędziowie: Bogusław Cudowski, który przejdzie w stan spoczynku 5 czerwca i ma 62 lata (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych); Roman Sądej, który przejdzie w stan spoczynku 11 czerwca, ma 59 lat (Izba Karna) oraz Dorota Rysińska, która przejdzie w stan spoczynku 3 lipca, ma 62 lata (Izba Karna).

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes