Zawód – adwokat

W Sądzie Najwyższym też kwestionują neosędziów [NEWS DGP]

Po raz pierwszy w historii Sąd Najwyższy zdecydował się uchylić postanowienie wydane przez osobę zaliczaną do grupy tzw. nowych sędziów SN. Chodzi o Igora Zgolińskiego, który został powołany na stanowisko na skutek rekomendacji obecnej, kontestowanej Krajowej Rady Sądownictwa.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes