Zawód – adwokat

Utrwalanie wizerunku podczas manifestacji. Co mówi prawo autorskie?

Uczestnictwo w manifestacjach nie zwalnia z przestrzegania przepisów o ochronie wizerunku. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunków uczestników może wiązać się konsekwencjami prawnymi.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes