Zawód – adwokat

Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie. Odprawa emerytalno-rentowa

Zgodnie z art. 921 § 1 k.p. odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes