Zawód – adwokat

Ukończenie przez dziecko studiów lub uzyskanie zawodu nie zawsze przesądza o tym, że może ono utrzymać się samodzielnie

&lt![CDATA[

Sprawa dotyczyła kobiety G.W, która wniosła pozew przeciwko swej córce A. Ł. żądając uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Ł. otrzymywała od matki 1000 zł, co zostało ustalone na drodze ugody sądowej. W. podnosiła, że córka ma już 25 lat, ukończyła studia wyższe na kierunku biotechnologia i rozpoczęła studia doktoranckie. Podkreśliła, że córka jest osobą młodą, zdrową i niewątpliwie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Z kolei W. twierdziła, ze znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i posiada bardzo duże zadłużenie. Wskazała, że w toku prowadzonych przeciwko niej postępowań egzekucyjnych doszło do zajęcia wynagrodzenia za pracę, co skutkuje tym, że środki, które jej pozostają są znikome.

Sąd ustalił, że faktycznie łączne zadłużenie kobiety to 196 tys. zł. Potrącenia komornicze to miesięcznie około 2,8 tys. zł podczas gdy jej wynagrodzenie jako kuratora sądowego to 4,6 tys. zł netto.

Sąd uznał, że „świadczenie alimentacyjne obciążające powódkę nie jest połączone z nadmiernym dla niej uszczerbkiem, a jednocześnie brak jest podstaw do uznania, że pozwana nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się”.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes