Zawód – adwokat

Ujęcie opłaty recyklingowej od toreb dla klientów

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, musi pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Jakie zapisy powinny się znaleźć w księgach?
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes