Zawód – adwokat

Ugoda z wierzycielem – szansą na polubowne zakończenie sprawy

Czy warto dążyć do ugody z wierzycielem lub komornikiem?

Ugoda z wierzycielem jest jedną z decyzji życiowych, którą zawiera się, tak aby wilk był syty i owca – choć przystrzyżona – cała. Ugodę z wierzycielem można opisać w kategoriach polubownego załatwienia drażliwego sporu natury finansowej. Istotą sprawy jest przekonanie obu stron sporu, że kompromisowe rozwiązanie będzie lepsze niż nieuchronna batalia sądowa. „Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”… Znane słówka Boya-Żeleńskiego dotyczą wprawdzie relacji damsko-męskich, ale nieźle wkomponowują się w tematykę relacji na linii dłużnik-wierzyciel. Stroną słabszą sporu jest oczywiście dłużnik. Z reguły osoba zadłużona sama siebie wpędza w kłopotliwą sytuację. Nieuregulowane zobowiązania finansowe są przysłowiową kulą u nogi. Reprezentantem męskiej, silniejszej połówki jest wierzyciel. Może być nim zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot prawny, np. bank, firma ubezpieczeniowa czy SKOK. Jemu też nie jest lekko. Pożyczone pieniądze spędzają sen z powiek.

Porady prawne Kraków

_______ Ugoda z wierzycielem _______

Zawarcie ugody z wierzycielem oznacza zgodę na jakąś formę modyfikacji zadłużenia. Najczęściej to osoba zadłużona występuje z propozycją zmiany warunków udzielonego kredytu. Nie ma wyjścia, ponieważ nie jest w stanie wywiązać się z finansowych zobowiązań. Jednakowoż decydujący głos należy do kredytodawcy. Od jego nieomalże sakramentalnego tak zależy szczęście i pomyślność młodej pary dłużnik-wierzyciel. Do najczęściej zawieranych ugód z wierzycielami należą regulacje niespłaconych terminowo pożyczek, zaległych rat kredytowych, nieuregulowanych rachunków (gaz, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne), nieopłacone faktury i dzierżawy nieruchomości. Ugoda powinna być sformalizowana na piśmie. Osoby fizyczne mogą dogadać się między sobą i załatwić sprawę na przysłowiowe słowo honoru. Jednakże w przypadku podmiotów gospodarczych dobra praktyka skłania do pisemnego potwierdzenia zawarcia ugody z wierzycielem. Stosowny dokument musi zawierać kilka punktów. Po pierwsze strony sporu podają dokładną przyczynę zaistnienia problemu finansowego. Następnie opisuje się sporne szczegóły, z uwzględnieniem hierarchii ważności.

Ugoda z pożyczkodawcą jest z pewnością tańsza niż kontynuowanie sporu na wokandzie sądowej. Wierzyciel, co prawda, może posłużyć się kilkoma narzędziami prawnymi w celu osiągnięcia celu, czyli odzyskaniu zainwestowanych pieniędzy. Niemniej jednak przekazanie sprawy do sądu lub komornika czy odsprzedaż długu firmie windykacyjnej, pociąga za sobą ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów. Procedura odzysku gotówki może trwać miesiącami, a jej wynik nie jest oczywisty. Dlatego też lepiej, przynajmniej we wstępnej fazie rozmów, postawić na dialog z dłużnikiem. Każda ze stron będzie musiała zrobić krok do tyłu. W przeciwnym razie nie dojdzie do ugody z wierzycielem. Jednakowoż osoba zadłużona powinna być świadoma, że omawiana ugoda nie jest tożsama z darowaniem zadłużenia. Obciążenia finansowe mogą ulec redukcji w takich obszarach jak: karne odsetki, mniejsze raty, zawieszenie płatności na okres kilku lub kilkunastu miesięcy. Pamiętajmy, że odsetki będą wtedy naliczane. Podsumowując, ugoda z wierzycielem powstaje w wyniku renegocjacji warunków wywiązania się z finansowych zobowiązań.

 

Do strony głównej.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes