Zawód – adwokat

Ubezwłasnowolnienie jest bezzasadne, gdy kuratela i opieka nie są stale potrzebne

Badając przesłanki ubezwłasnowolnienia częściowego, należy zwracać uwagę na obecny stan zdrowia ubezwłasnowolnionego oraz jego możliwość samodzielnego wykonywania czynności życiowych takich jak leczenie czy załatwianie spraw administracyjnych. Jeżeli sprawujący opiekę czy kuratelę nie jest niezbędny do pomocy w tych sprawach, nie ma przesłanek do utrzymywania stanu ubezwłasnowolnienia częściowego. Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes