Zawód – adwokat

Tymczasowe aresztowanie – stały problem w praktyce polskiego procesu karnego

Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do wolności. Gwarantują je zarówno akty prawa międzynarodowego jak i art. 41 Konstytucja RP. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których wolność osobistą można ograniczyć lub odebrać. Jednym z tych wyjątków jest tymczasowe aresztowanie, którego nie należy utożsamiać z karą pozbawienia wolności.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes