Zawód – adwokat

TSUE częściowo wstrzymuje działalność z powodu koronawirusa

&lt![CDATA[

„Ze względu na poważną sytuację kryzysową Trybunał Sprawiedliwości zmuszony jest czasowo ograniczyć swoją działalność sądowniczą. Do odwołania Trybunał będzie rozpatrywał jedynie sprawy szczególnie pilne (takie jak sprawy rozpatrywane w trybie pilnym i w trybie przyspieszonym oraz postępowania w przedmiocie środków tymczasowych). W stosownym przypadku Trybunał skontaktuje się z przedstawicielami stron, aby poinformować o ewentualnej zmianie rozplanowania postępowań” – podał TSUE.

„We wszystkich pozostałych sprawach, bez względu na okoliczność, że Trybunał Sprawiedliwości nie jest czasowo w stanie zajmować się ich rozpatrywaniem, terminy procesowe, w tym terminy na wniesienie skargi, biegną nieprzerwanie, a strony są obowiązane do ich dochowania, bez uszczerbku dla możliwości powołania się na art. 45 akapit drugi Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozprawy wyznaczone do dnia 27 marca 2020 r. zostają odłożone na późniejszy termin” – dodano w komunikacie.

Po wznowieniu zwykłej działalności sądowniczej Trybunał Sprawiedliwości skontaktuje się w razie potrzeby z przedstawicielami stron w sprawach, których dotyczy częściowe wstrzymanie działalności, aby poinformować je o dalszym biegu postępowania.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes