Zawód – adwokat

Trybunał Konstytucyjny: Przedmiotem sporu kompetencyjnego są trzy zagadnienia

&lt![CDATA[

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP a SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

Jak mówiła Witek, wniosek do TK jest skierowany „w poczuciu odpowiedzialności za państwo”. „To nie jest fanaberia, to nie jest +widzimisię+, to jest sprawa bardzo poważna i uznałam, że mam jako marszałek obowiązek zapytać TK, jak to w końcu jest, czy Sejm ma prawo podejmować ustawy ws. organizacji sądów, tak jak to mówi TK, czy też nie” – wskazywała.

Z informacji na stronie TK wynika, że przedmiotem sporu kompetencyjnego są trzy zagadnienia.

Pierwsze dotyczy tego, czy SN jest uprawniony do dokonywania zmian „stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości” w drodze uchwały SN mającej rozstrzygać rozbieżności w orzecznictwie sądów i podejmowanej w związku z orzeczeniem sądu międzynarodowego. W zagadnieniu tym zapytano też, czy tego typu uprawnienia pozostają „w wyłącznej kompetencji ustawodawcy”.

Drugie z zagadnień dotyczy tego, czy kompetencja prezydenta RP do powoływania sędziów na wniosek KRS „może być rozumiana w ten sposób, że dozwolone jest przyznanie SN lub innemu sądowi nieprzewidzianych Konstytucją RP kompetencji do oceny skuteczności powołania sędziego, a w szczególności kompetencji do oceny skuteczności nadania sędziemu, którego dotyczy akt powołania, prawa do wykonywania władzy sądowniczej”.

Trzecie zagadnienie dotyczy zaś tego, czy SN „może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów Konstytucji RP w związku z wykonywaniem przez Prezydenta RP prerogatywy” powoływania sędziów – a w szczególności czy SN „może określać, jakie są warunki skuteczność powołania sędziego”.

„Nie ma żadnego sporu kompetencyjnego, Sąd Najwyższy nie wchodzi w żadną kolizję z innym organem państwowym, zwłaszcza z Sejmem” – mówił w środę rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski.

Na czwartek w SN wyznaczono posiedzenie trzech Izb tego sądu – Cywilnej, Karnej i Pracy – zainicjowane pytaniem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W pytaniu chodzi o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

W środę w oświadczeniu prezes TK Julia Przyłębska przekazała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał postępowania z wniosku marszałek Sejmu czwartkowe posiedzenie trzech Izb SN uległo zawieszeniu.

„W czwartek jest posiedzenie, będziemy się nad tym zastanawiać” – odpowiadał sędzia Laskowski, pytany o stanowisko TK dotyczące zawieszenia posiedzenia w SN.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes