Zawód – adwokat

Torturowani azylanci nie będą zamykani

Zgodnie z najnowszym projektem będzie można zatrzymać cudzoziemca w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających prowadzenie postępowania w trybie granicznym, stwierdzonych przez Urząd ds. Cudzoziemców (a nie po prostu gdy obcokrajowiec nie spełnia warunków wjazdu na terytorium Polski). Chodzi m.in. o sytuacje, kiedy istnieje konieczność ustalenia lub weryfikacji tożsamości potencjalnego uchodźcy i trzeba uzyskać informacje, na których opiera się jego wniosek, a których nie da się zdobyć bez zatrzymania wnioskodawcy. W takim przypadku obcokrajowiec będzie co do zasady umieszczany decyzją sądu w strzeżonym ośrodku na 28 dni.

Okres pobytu w zamknięciu może wydłużyć się do 90 dni (wcześniej proponowano 60). Co ważne, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji projektu wykluczona będzie detencja cudzoziemców, których stan psychofizyczny sugeruje, że są ofiarami tortur lub innej formy nieludzkiego, poniżającego traktowania bądź karania.

Etap legislacyjny

Projekt rekomendowany rządowi przez Stały Komitet Rady Ministrów


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes