Zawód – adwokat

To prawnicy mają budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości

William Meyer (American Bar Association), profesor Ewa Łętowska (Komitet Helsiński), adwokat Jakub Meyer (członek NRA) oraz adwokat Sylwia Gregorczyk – Abram starali się zdiagnozować najważniejsze problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości i szukali odpowiedzi na pytanie co dalej.

Prof. Ewa Łętowska: Co może zrobić prawnik w czasach trudnych to pytanie którym powinniśmy się zająć. Czasy bezprawia ułatwiają decyzje. Czasy trudne to takie, kiedy trudno rozpoznać czy już jest czas podjęcia decyzji czy jeszcze nie. Wtedy decyduje kunszt zarówno w podejmowaniu decyzji, jak i podejmowaniu interpretacji.

Stosowanie prawa składa się z trzech elementów: aksjologii – człowiek, który zajmuje się daną sprawa musi rozpoznać co się stało i opowiedzieć się po którejś ze stron, know how – jak w danej sytuacji zareagować, należy rozpoznać czy mam w mojej gestii wystarczająco dużo instrumentów, umiejętność przeciwstawienia się kolegom w składzie. Ten trzeci aspekt jest najtrudniejszy. Nie każdy chce i nie każdy umie powiedzieć „nie”.

Łatwiej płynąć z prądem rzeki – taka jest rutyna. Jednak by sądzić sprawiedliwie, szczególnie w czasach trudnych trzeba mieć swoje zdanie i umieć go bronić.

William Meyer: Prawnicy, organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe na całym świecie stoją na straży przestrzegania praw, także praw człowieka. Nie jest moim zdaniem mówienie państwom co powinny robić. Tę decyzję muszą podjąć polscy obywatele. Moim zadaniem jest słuchanie i obserwowanie i zaznaczanie, że jesteśmy zaniepokojeni sytuacją w Polsce i wspieramy Polaków oraz polskie instytucje, które opowiadają za strzeżenie praw człowieka.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes