Zawód – adwokat

TK: Zróżnicowanie ochrony lokatorów po śmierci współnajemcy – konstytucyjne

We wtorek TK, na posiedzeniu niejawnym, rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kościerzynie ws. zróżnicowania ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców. Regulacja ta odmiennie traktuje skutki śmierci jedynego najemcy i jednego ze współnajemców.

Trybunał podzielił pogląd sądu, że zaskarżony przepis prowadzi w praktyce do różnicowania dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców. „Polega ono na tym, że dzieci współnajemców mogą wstąpić w najem lokalu mieszkalnego dopiero po śmierci obojga rodziców, podczas gdy dzieci jedynego najemcy uzyskują to uprawnienie już po śmierci jednego rodzica” – poinformował TK w komunikacie po rozprawie.

Jednak TK podkreślił, że „sytuacji tej nie można jednak zakwalifikować jako naruszenia zasady równości” wynikającej z konstytucji. „Przepis ten zobowiązuje bowiem do równego traktowania podmiotów podobnych, a dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców nie spełniają tego warunku” – stwierdził TK.

„Instytucja wstąpienia w najem w świetle Konstytucji nie jest obowiązkowym sposobem ochrony praw lokatorów czy najemców. Ustawodawca dysponuje więc stosunkowo dużą swobodą w zakresie określenia jej kształtu” – podkreślono.

Wtorkowe orzeczenie zapadło jednogłośnie.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes