Zawód – adwokat

TK odwołał wydanie orzeczenia w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

&lt![CDATA[

Trybunał miał we wtorek ogłosić wyrok ws. przepisów ustawy dezubekizacyjej, na podstawie których obniżono emerytury i renty byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL. Sprawą tą TK zajmował się od lipca br. trzykrotnie na rozprawach wnioskiem warszawskiego sądu okręgowego w sprawie tych przepisów.

Podczas ostatniej rozprawy w październiku przedstawiciele Sejmu i Prokuratora Generalnego w stanowiskach końcowych zgodnie wnieśli o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją. TK rozpatruje tę sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. W sprawie tej wyznaczono dwóch sędziów sprawozdawców: Justyna Piskorskiego i Jakuba Stelinę.

Chodzi o sprawę zainicjowaną pytaniem stołecznego sądu okręgowego ws.
zgodności z konstytucją przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, na
podstawie których obniżono emerytury i renty byłym funkcjonariuszom
służb bezpieczeństwa PRL. Trybunał miał ogłosić wyrok w tej sprawie we
wtorek.

Wnioskiem warszawskiego sądu w tej sprawie TK zajmował się od lipca
na rozprawach trzykrotnie. Podczas ostatniej rozprawy w październiku
przedstawiciele Sejmu i Prokuratora Generalnego w stanowiskach końcowych
zgodnie wnieśli o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z
konstytucją. TK rozpatruje tę sprawę w pełnym składzie pod
przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. W sprawie tej wyznaczono dwóch
sędziów sprawozdawców: Justyna Piskorskiego i Jakuba Stelinę.

Zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną, czyli nowelizacją przepisów o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, która
zaczęła obowiązywać w październiku 2017 r., emerytury i renty byłych
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od
średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS – jak wówczas informowano:
emerytura – 2,1 tys. zł (brutto), renta – 1,5 tys. zł, renta rodzinna –
1,7 tys. zł.

Na mocy tych przepisów obniżono emerytury i renty za okres „służby na
rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w
połowie 1990 r. powstał UOP). W konsekwencji obniżono renty i emerytury
prawie 39 tys. byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL.

Wniosek w tej sprawie skierował do TK w styczniu 2018 r. Sąd Okręgowy
w Warszawie, rozpatrując odwołanie od decyzji o ustaleniu emerytury i
renty policyjnej. Sąd ten zakwestionował zgodność przepisów tej ustawy
m.in. z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych, zaufania obywatela
do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa i niedziałania prawa
wstecz.

Pytanie sądu okręgowego dotyczy przepisów, które normują sytuację
funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa oraz
funkcjonariuszy, rozpoczynających służbę w takich formacjach, ale
kontynuujących ją po 1990 roku na rzecz państwa demokratycznego. „W
obydwu przypadkach okres pracy na rzecz państwa totalitarnego jest
przeliczany według wskaźnika 0 proc., z kolei okres służby na rzecz
państwa demokratycznego jest przeliczany według wskaźnika 2,6 proc.
Emerytura natomiast obu kategorii funkcjonariuszy nie może być wyższa
niż przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”
– wskazał TK w komunikacie dotyczącym tej sprawy.

Jak zaznaczał sąd pytający, „niezależnie zatem od stażu pracy,
wysokości wynagrodzenia, zajmowanego stanowiska, wysokość świadczenia
jest z góry ograniczona w oderwaniu od sytuacji prawnej konkretnej
osoby”.

Pytanie sądu dotyczy także sposobu i trybu uchwalenia zaskarżonych
przepisów oraz „wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne
przesłanki do ich uchwalenia”. Tzw. ustawa dezubekizacyjna została
przyjęta przez Sejm 16 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia w Sali
Kolumnowej.

W połowie września br. w uchwale Izby Pracy Sądu Najwyższego w
kontekście obniżenia emerytur b. funkcjonariuszy PRL orzeczono, że
kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na
podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie
indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia
podstawowych praw i wolności człowieka. Sędziowie SN, odnosząc się do
sprawy w TK, wskazali, że Trybunał orzeka, czy ustawa jest zgodna z
konstytucją, zaś SN odpowiedział, jak rozumieć określone zapisy z ustawy
i rozstrzygnięcia obu organów nie konkurują ze sobą.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, do końca września do
warszawskiego sądu okręgowego wniesiono już 25 tys. 19 odwołań od
decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalnych na mocy tzw. ustawy
dezubekizacyjnej. Ponad 7,6 tys. spraw zostało już rozpatrzonych, z
czego w 109 sprawach zmieniono decyzję. Stołeczny sąd nie wydał żadnego
wyroku oddalającego odwołanie od decyzji. Z kolei 14 tys. 59 spraw jest
zawieszonych w związku z postępowaniem przed TK.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes