Zawód – adwokat

TK: Nawet dwuletni zakaz klubowy jest zgodny z konstytucją

&lt![CDATA[

Chodzi o przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zgodnie z którymi organizator meczu piłki nożnej może zakazać uczestnictwa w kolejnych imprezach przez niego przeprowadzanych (także poza własną siedzibą) osobie, która „dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”. Zakaz może trwać maksimum 2 lata.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich – który złożył wniosek do TK w tej sprawie, zakaz klubowy jest nadmiernym i nieproporcjonalnym ograniczeniem dostępu do dóbr kultury fizycznej. Zdaniem RPO, postępowanie sądowo-administracyjne i procedura odwoławcza – uregulowana w akcie prawa prywatnego – nie zapewniają osobie ukaranej zakazem klubowym właściwej ochrony.

W ustnych motywach wyroku sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz zwróciła uwagę, że zakaz klubowy nie został przewidziany w regulaminach, ale ustanawiają go przepisy ustawy, która jest aktem prawa powszechnie obowiązującego. „Natomiast w zakresie zachowań, za które może zostać nałożony taki zakaz, przepisy te odsyłają do regulaminów” – dodała sędzia.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes