Zawód – adwokat

TK: Kwestionowanie statusu sędziów wybranych przez nową KRS jest niekonstytucyjne

&lt![CDATA[

Nie sposób wyobrazić sobie żadnej procedury karnej, cywilnej czy administracyjnej, w ramach której jakiś sąd, konkretny skład sędziowski, mógłby oceniać prawidłowość powołania innych sędziów – powiedziała prezes TK Julia Przyłębska w uzasadnieniu środowego orzeczenia Trybunału.Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że przepis Kodeksu postępowania karnego odnoszący się do wyłączania sędziów jest niekonstytucyjny w zakresie możliwości rozpoznawania takich wniosków z uwagi na wyłonienie danego sędziego przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Pytanie do TK w tej kwestii w grudniu zeszłego roku zadała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

„TK uznał, że skoro zarówno z tekstu konstytucji, jak i z dotychczasowych orzeczeń Trybunału wynika, że kompetencje prezydenta do powoływania sędziów nie mogą być w żaden sposób ograniczane ustawowo, to tym bardziej nie mogą być one ograniczane w drodze aktów stosowania prawa” – powiedziała prezes Przyłębska, uzasadniając wyrok.Jak dodała, „skoro konstytucja nie zezwala na taką dodatkową ocenę, nie można więc za pomocą znanych Trybunałowi sposobów wykładni wyprowadzić z jej tekstu twierdzenia, że sędziowie mogą być oceniani w procesie stosowania prawa”.

Prezes Przyłębska podkreśliła ponadto, że uznanie możliwości rozpatrywania wniosków o wyłączenie sędziego przez poszczególne sądy „byłoby jednoznaczne z przyznaniem sądom powszechnym, w tym przypadku w ramach postępowania karnego, uprawnienia do podważania powołań sędziowskich, których warunki są ściśle określone przepisami konstytucji”.W sprawie orzekł pięcioosobowy skład TK. Zdanie odrębne zgłosił sędzia Jakub Stelina, który obok prezes Przyłębskiej był drugim sprawozdawcą sprawy. „Uważam, że z przyczyn formalnych, tzn. niespełnienia przesłanki funkcjonalnej, sprawa powinna ulec umorzeniu” – powiedział sędzia Stelina.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes