Zawód – adwokat

Testamenty: Czym się różni spisany u notariusza od własnoręcznego

&lt![CDATA[

Często zdarza się, że z testamentów własnoręcznych wynikają nie
takie skutki, jakich oczekiwałby spadkodawca. Brak wiedzy
prawniczej testatora powoduje, że w testamentach
własnoręcznych popełnia błędy
dotyczące np. zapisów czy wydziedziczenia. Trzeba
pamiętać, że nieprecyzyjne zapisy mogą
doprowadzić do sporu pomiędzy spadkobiercami, a
wówczas testament będzie podlegał ocenie
sądu i może się zdarzyć tak, że wola
spadkodawcy wyrażona w testamencie zostanie zgodnie z
kodeksem postępowania cywilnego zastąpiona zasadami
ustawowymi – oznacza to, że w pierwszej
kolejności dziedziczyć będą
małżonek i dzieci, o ile są, a w razie ich braku
dalsi krewni, a nie osoby wskazane przez spadkodawcę.

Jeśli testament został
sporządzony w formie aktu notarialnego, podważenie go
jest stosunkowo trudne. Czynności notarialne dokonane
przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.
Zaprzeczenie jego treści może nastąpić
tylko w szczególnych okolicznościach – osoba,
która zaprzecza prawdziwości dokumentu
urzędowego, powinna te okoliczności udowodnić.
Generalnie złożenie oświadczenia w formie aktu
notarialnego daje wysoki stopień prawdopodobieństwa,
że osoba składająca takie oświadczenie
uzyska zamierzone przez siebie efekty. Notariusz, jako
profesjonalista, wytłumaczy wszelkie zawiłości
związane z testamentem oraz zaproponuje taką jego
treść, która pozwoli w pełni
zrealizować zamierzenia testatora na wypadek jego
śmierci.

Testament notarialny sporządzany jest
przez notariusza. Czynność ta z reguły odbywa
się w kancelarii notarialnej, ale w sytuacji
wyjątkowej, gdy np. stan zdrowia testatora nie pozwala mu
na stawienie się w kancelarii notarialnej, testament
może być sporządzony w jego mieszkaniu, domu
opieki czy w szpitalu.

Warto wiedzieć, że testament
notarialny może na prośbę testatora zostać
zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
utworzonym przez Krajową Radę Notarialną.
Rejestracja taka jest warta rozważenia, ponieważ dla
spadkodawcy jest bezpłatna, a jednocześnie
umożliwia zainteresowanym szybkie odszukanie testamentu po
śmierci testatora.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes