Zawód – adwokat

Tarcza antykryzysowa: Świadczenie postojowe dla studenta pracującego na umowę zlecenie

&lt![CDATA[

W specustawie nie ma przepisu, który wyłączałby prawo do świadczenia dla studentów.

Podobnie jak w przypadku korzystających z ulgi na start pojawiają się wątpliwości na tle wyrażenia „inny tytuł ubezpieczenia”. Zdaniem niektórych, skoro wyłączenie prawa do świadczenia dla osób, które mają inny tytuł do ubezpieczenia, oznacza, że musi istnieć tytuł ubezpieczeniowy „podstawowy”, a więc w tym przypadku umowa-zlecenie. Według tej interpretacji status studenta i nieukończenie 26. roku życia powoduje, że umowa-zlecenie takim tytułem nie jest.

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców korzystających z ulgi na start moim zdaniem taka wykładnia jest nieprawidłowa, a student powinien mieć prawo do świadczenia postojowego w standardowej wysokości, tj. 2080 zł.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes