Zawód – adwokat

Szef MS powołał zespół doradczy ds. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów

&lt![CDATA[

Chodzi o opublikowane w piątek na stronie resortu zarządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie powołania „zespołu do spraw czynności ministra sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych”.

W dokumencie wskazano, że zespół ten ma być organem pomocniczym ministra sprawiedliwości, a w jego skład wchodzić mają sędziowie: wiceszef MS Łukasz Piebiak (jako jego przewodniczący), dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w MS Paweł Zwolak, naczelnik wydziału ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych MS Dariusz Kupczak.

Ponadto w zespole znaleźli się członek Komisji ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych KRS sędzia Jarosław Dudzicz, dyrektor wydziału prawnego w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Tomasz Szmydt, a także rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych sędzia Piotr Schab, jego dwóch zastępców – sędzia Michał Lasota i sędzia Przemysław Radzik oraz prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach sędzia Arkadiusz Cichocki.

W rozmowie z PAP przewodniczący zespołu, wiceszef MS Łukasz Piebiak wskazał, że gremium to będzie zajmować się działalnością doradczą dla ministra sprawiedliwości, który odpowiada za wymiar sprawiedliwości w Polsce, w tym za sądownictwo dyscyplinarne.

„Jesteśmy obecnie w obliczu poważnych przeobrażeń wymiaru sprawiedliwości, także głębokiej reformy zasad i systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich zawodów prawniczych, w tym sędziów i asesorów sądowych. Chodzi nam o to, aby na bieżąco, w gronie sędziowskim, obserwować jak działa system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, czy jest on optymalny czy może należałoby go jakoś usprawnić, poprawić jego funkcjonowanie, aby ten system spełniał oczekiwania społeczne” – tłumaczył.

Piebiak zaznaczył jednocześnie, że zespół nie będzie się zajmował pojedynczymi przypadkami dyscyplinarnymi czy konkretnymi sędziami. „Nie będzie to zespół, który będzie poszukiwał haków na niewygodnych sędziów, jak informują niektóre media – to jest jakiś nonsens. Zespół będzie prowadził systemową pracę mającą na celu optymalizację systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej” – zapowiedział.

„Chodzi o to, aby od czasu do czasu spotkać się, porozmawiać czy nie ma jakichś przepisów czy praktyk, które przeszkadzają w sprawnym funkcjonowaniu systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Czy system jest optymalny, czy nie ma problemów wynikających z jego funkcjonowania i ewentualnie ma proponować ministrowi sprawiedliwości rozwiązania zaradcze, np. o charakterze legislacyjnym” – mówił Piebiak.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes