Zawód – adwokat

Szczelniejsze limity pracy czasowej

Niestosowanie limitów zatrudnienia na czas określony musi wynikać z przejrzyście wyznaczonych kryteriów, które dopuszczają zawieranie kolejnych umów terminowych zamiast stałego kontraktu. Przepisy krajowe powinny to uwzględniać. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 czerwca 2021 r.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes