Zawód – adwokat

Stalking i cyberstalking: Kiedy i jakie kary za uporczywe nękanie

Stalker zazwyczaj działa na kilka sposobów, chociaż zdarza się, że nękanie obejmuje tylko jedną formę działania. Należy jednak mieć na uwadze, że podejmowane przez sprawcę czynności naruszające nietykalność cielesną pokrzywdzonego, a więc stanowiące bezpośredni zamach na jego życie bądź zdrowie, kwalifikują te czyny już z innego przepisu karnego.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes