Zawód – adwokat

Sprawa Waldemara Żurka przedstawiona do szerszego składu Izby Cywilnej SN

&lt![CDATA[

Niedawno – 8 marca – w SN zapadły dwa postanowienia dwóch Izb w sprawie sędziego Żurka. Wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej – przed południem – odrzuciła odwołanie sędziego Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przeniesienia go do innego wydziału krakowskiego sądu. Z kolei – po południu – Izba Cywilna SN odroczyła do 20 marca posiedzenie w sprawie wyłączenia sędziów Izby Kontroli SN od rozpoznawania tego odwołania.

Przedpołudniową decyzję SN podjął wtedy w jednoosobowym składzie, w którym zasiadał sędzia Aleksander Stępkowski. Nie był on objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej został powołany już po złożeniu tego wniosku.

W środę Izba Cywilna powróciła do rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej. „SN w sprawie z odwołania sędziego Żurka od uchwały KRS, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, postanowił odroczyć rozpoznanie wniosku i przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN zagadnienie prawne” – poinformował PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak dodał Michałowski, sformułowane zagadnienie dotyczy m.in. tego, czy „postanowienie o odrzuceniu wniesionego do SN odwołania od uchwały KRS, wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego SN mimo uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały KRS obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego (…), istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym i kończy postępowanie wszczęte wniesieniem tego odwołania”.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes