Zawód – adwokat

Spożywanie piwa na terenie sklepu to też kradzież

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który został obwiniony o popełnienie wykroczenia z artykułu 119 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim osoba, która kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W analizowanym przypadku łączna kwota dwóch puszek piwa nie przekraczała 5 zł, sąd jednak uznał, że nałożenie na sprawcę kary jest potrzebne ze względów wychowawczych.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes