Zawód – adwokat

SN skierował do TSUE pięć pytań w związku ze sprawą poznańskiej sędzi

&lt![CDATA[

To kolejne pytania prejudycjalne, które SN skierował do TSUE. Ostatnio – przed trzema tygodniami – Izba Cywilna SN zdecydowała o skierowaniu pytań do TSUE na kanwie sprawy krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Do TSUE trafiły też wcześniej inne pytania skierowane przez poszczególne składy SN.

Tym razem pytania zostały skierowane w związku z opisywanym w mediach pozwem sędzi z Poznania Moniki Frąckowiak. Jak w maju podawała „Gazeta Wyborcza” sędzia domaga się w tym pozwie uznania, że sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN.

„Pytania wyłoniły się w związku z rozpoznawaniem wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego SN powołanego w 2018 r. przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa” – poinformował w środę Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Wobec sędzi Frąckowiak toczy się sprawa dyscyplinarna dotycząca przekroczenia ustawowych terminów na sporządzenie uzasadnień wyroków. Sprawa ta trafiła do Sądu Dyscyplinarnego-Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Jak pisała „GW” sędzia skierowała pozew ws. sędziego Majchrowskiego, gdyż „to on wyznaczył sąd dyscyplinarny w Lublinie do rozpatrzenia jej dyscyplinarki w pierwszej instancji”, zaś w ramach zabezpieczenia poznańska sędzia wnioskowała o zawieszenie postępowania dyscyplinarnego do czasu rozstrzygnięcia SN.

Jak w środę przekazał Michałowski „przedstawione dziś pytania prejudycjalne dotyczą dopuszczalności orzekania przez sądy krajowe o statusie osób powołanych na stanowiska sędziów SN i prawidłowości procedury zmierzającej do tych powołań oraz charakteru regulacji dotyczącej Izby Dyscyplinarnej”. Jednocześnie SN wniósł o zastosowanie w tej sprawie przez TSUE trybu przyspieszonego.

W odpowiedzi na publikację „GW” Kancelaria Prezydenta oświadczyła w połowie maja w opublikowanym na stronie KPRP komentarzu m.in., że „żaden sąd nie jest właściwy do kontrolowania wykonywania przez Prezydenta RP prerogatywy powoływania sędziów – jedynie Prezydent RP decyduje, czy uwzględnia wniosek KRS o powołanie danej osoby do pełnienia urzędu sędziego czy też nie”.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes