Zawód – adwokat

SN skierował do TK pytanie prawne w związku z wnioskiem o wyłączenie sędziów

&lt![CDATA[

„Na posiedzeniu w Izbie Cywilnej rozpoznawana była skarga kasacyjna w sprawie o stwierdzenie nieważności czynności prawnej i ustalenie. Pełnomocnik powodów złożył w SN wniosek o wyłączenie od rozpoznania i orzekania sędziów wyznaczonych do rozpoznania tej sprawy: Kamila Zaradkiewicza, Joanny Misztal-Koneckiej oraz Tomasza Szanciło” – przekazał PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Wszystkich troje sędziów wyznaczonych do tej sprawy zostało powołanych do Izby Cywilnej SN przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku zeszłego roku. Ich kandydatury na sędziów SN zostały przedstawione prezydentowi przez Krajową Radę Sądownictwa wybraną w 2018 r. na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o tej Radzie.

Jak dodał Michałowski, w związku z tym wnioskiem pełnomocnika, SN w poniedziałek przedstawił TK pytanie prawne dotyczące zgodności z konstytucją art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego „w zakresie, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS”. Ponadto SN jako swego przedstawiciela w tym postępowaniu przed TK wyznaczył sędziego Zaradkiewicza.

Zgodnie z przepisem K.p.c., którego dotyczy pytanie, „sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie”.

Jak przekazał Michałowski pełnomocnik wnioskując o wyłączenie trojga sędziów wskazywał, że uchwały KRS odnoszące się do ich powołania do SN zostały zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sprawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne; pełnomocnik zwrócił również uwagę na fakt skierowania do TSUE pytań w tej samej materii przez Sąd Najwyższy.

„Wobec powyższego, pełnomocnik powodów wskazywał na dużą i usprawiedliwioną wątpliwość, co do skuteczności powołania sędziów wskazanych do orzekania w tej sprawie. Zdaniem pełnomocnika może się to przełożyć na ważność lub nawet istnienie ewentualnego rozstrzygnięcia” – powiedział Michałowski.

Jak dodał Michałowski, w swym wniosku pełnomocnik przypominał także, że w zeszłym tygodniu Izba Cywilna w innym składzie, rozpatrując wniosek o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN od rozpoznawania odwołania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, przedstawiła pytanie prawne poszerzonemu składowi Izby Cywilnej.

W poniedziałek TK orzekł, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków KRS, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie TK uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN.

W TSUE w zeszłym tygodniu odbyła się rozprawa ws. pytań SN dotyczących m.in. zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów. Przedstawiciele polskich władz przekonywali, że KRS to organ niezależny; innego zdania byli pełnomocnicy reprezentujący SN. Zgodnie z zapadłą decyzją, 23 maja swoją opinię w tej sprawie wyda rzecznik generalny TSUE. Będzie ona wstępem do orzeczenia, które w TSUE najprawdopodobniej zapadnie pod koniec czerwca lub w lipcu.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes