Zawód – adwokat

SN: Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma zdolności sądowej

SN odmówił we wtorek odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie ws. umocowania sędzi Julii Przyłębskiej jako prezesa TK w procesie cywilnym.

Trzech sędziów SN zbadało we wtorek, na rozprawie pytanie prawne ws. umocowania sędzi Przyłębskiej „do dokonywania czynności za prezesa TK, jako stronę albo uczestnika postępowania cywilnego”. Sprawa miała swój początek, gdy Rzepliński – jako ówczesny prezes TK – wniósł w 2016 r. o udzielenie przez sąd, w myśl prawa cywilnego, tzw. zabezpieczenia pozwu poprzez nakazanie sędziom TK, wybranym przez Sejm w grudniu 2015 r. (Mariuszowi Muszyńskiemu, Henrykowi Ciochowi i Lechowi Morawskiemu) powstrzymania się od orzekania w TK – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia zapowiadanego pozwu.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes