Zawód – adwokat

SN: Budowlaniec nie może akceptować fuszerki

To wykonawca powinien dysponować wiedzą fachową pozwalającą mu ocenić prawidłowość projektu na poziomie technologii wykonawstwa. Jeśli dostarczony mu projekt zawierał wady, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Uznał tak Sąd Najwyższy w sprawie istotnej dla osób stawiających dom.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes