Zawód – adwokat

Sejmowa komisja za stanowiskiem o niekonstytucyjności przepisów o zwrocie kosztów za obrońcę

&lt![CDATA[

Komisja podczas wtorkowego posiedzenia zajmowała się m.in. propozycją stanowiska Sejmu dla TK w sprawie skargi konstytucyjnej, która trafiła do Trybunału w maju zeszłego roku. Dotyczy ona przepisów z Kodeksu postępowania karnego odnoszących się do zwrotu kosztów obrony – w sytuacji, gdy zostanie uwzględniona apelacja oskarżonego nie w zakresie przesądzenia jego winy, ale w odniesieniu jedynie do wymierzonej mu kary i jej złagodzenia.

Sprawa, która trafiła do TK odnosiła się właśnie do takiej sytuacji i odmowy zwrotu kosztów obrony dla mężczyzny, który w I instancji został skazany na dwa lata pozbawienia wolności, zaś na skutek apelacji – wniesionej tylko od wymiaru kary – karę tę obniżono mu do półtora roku.

„Na podstawie utrwalonego orzecznictwa TK można przyjąć, że taką podstawową kwestią dla oceny sprawiedliwości rozkładu kosztów procesu jest wynik procesu (…) i zasadą jest, że niedopuszczalne jest obciążanie kosztami strony wygrywającej” – powiedział ekspert Biura Analiz Sejmowych prezentując komisji propozycję stanowiska Sejmu dla TK. Dodał, że „na etapie postępowania odwoławczego skarżący sprawę wygrał, a został i tak obciążony kosztami obrony z wyboru”. „Co ostatecznie powinno prowadzić do wniosku o niekonstytucyjności w tym zakresie kwestionowanej regulacji” – konkludował ekspert BAS.

Komisja zarekomendowała projekt takiego stanowiska jednogłośnie.

Niedawno – w końcu października – do TK wpłynęła podobna sprawa dotycząca tych regulacji K.p.k. Wniosek skierował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Rzecznika istota problemu dotyczy tzw. pominięcia ustawodawczego, ponieważ w przepisach nie uregulowano sytuacji zwrotu kosztów, gdy zostanie uwzględniona apelacja oskarżonego w odniesieniu jedynie do wymierzonej mu kary.

„W sytuacji takiej oskarżonemu powinien przysługiwać zwrot kosztów obrony z wyboru” – podkreślał RPO. Według Rzecznika, obecne przepisy mogą „zniechęcać osoby skazane do odwoływania się od wymiaru kary z I instancji w obawie, że nawet w przypadku uwzględnienia ich apelacji, korzyść w postaci złagodzenia wyroku będzie nieproporcjonalnie niska w stosunku do kosztów, które w związku z tym musiałyby ponieść”.

Wniosek RPO został już zarejestrowany w TK i również oczekuje na stanowiska uczestników postępowania.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes