Zawód – adwokat

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS autorstwa Andrzeja Dudy

Za całością ustawy, wraz z poprawkami, głosowało 237 posłów, przeciw
było 166, a 22 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto niemal
wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki i wnioski mniejszości
klubów opozycyjnych. Na początku głosowań przepadł wniosek opozycji o
odrzucenie projektu.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na
wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich
środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9
możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5
głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15
kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez
każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by
na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość
głosów.

Najważniejsza z 10 przyjętych poprawek PiS wykreśliła zapis, że
możliwych kandydatów do KRS mogliby zgłaszać – oprócz grup 25 sędziów –
grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Według
innej poprawki PiS, kadencja nowych członków Rady-sędziów co do zasady
ma zaczynać się dzień po ich wyborze.

Nowelizacja głosi ponadto, że marszałek Sejmu – nie wcześniej niż na
120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji członków Rady
wybranych spośród sędziów obwieszcza w „Monitorze Polskim” o rozpoczęciu
procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady. Podmiotami
uprawnionymi do zgłoszenia kandydata będzie – poza grupami 25 sędziów –
także grupa co najmniej dwóch tys. obywateli.

Według przepisu przejściowego zaś, procedurę zgłaszania kandydatów,
którzy mają zastąpić obecnych członków Rady-sędziów, marszałek Sejmu
rozpoczyna nie później niż w trzy dni od wejścia tej noweli w życie, a
kandydatów zgłasza się w 14 dni od obwieszczenia w „Monitorze Polskim”.
Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego
rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, „nie dłużej jednak niż przez
90 dni od dnia jej wejścia w życie”.

Ponadto przyspieszeniu procedowania KRS ma służyć możliwość
podejmowania decyzji w trybie obiegowym. Jednocześnie przewidziano
wprowadzenie transmisji obrad KRS za pośrednictwem internetu, co ma
przyczynić się do zwiększenia zaufania obywateli do prac tego organu.

Wcześniej w piątek Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym,
której projekt także został złożony przez prezydenta Dudę. Głosowania
ws. nowelizacji ustawy o KRS – podobnie jak wcześniejsze odnoszące się
do przepisów o SN – miały burzliwy przebieg.

Opozycja chciała odroczenia głosowań, argumentując, że „nie znamy jeszcze ogłoszonej dziś opinii Komisji Weneckiej ws. KRS”.

Kamila Gasiuk-Pihowicz (N) mówiła, że po zmianach skład KRS w 90 proc będzie składał się z osób zależnych od obecnej władzy.

„Nie będzie żadnej reformy, tylko sądy partyjne oddane jednej władzy;
ta ustawa to wielka manipulacja” – dowodził Borys Budka (PO). „Skład
KRS będzie mógł być wybrany w całości wyłącznie przez tę część Sejmu


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes