Zawód – adwokat

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary m.in. za pedofilię

&lt![CDATA[

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 263 posłów, trzech było przeciw,
trzech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości obszernej
nowelizacji Kodeksu karnego, główne zmiany w obszarze walki z pedofilią
zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na
30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne
dożywocie, a najcięższe zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się
przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu
dla pedofilów. Ponadto w „rejestrze pedofilów” zostanie ujawniony zawód
skazanych.

Nowela pozostawia granicę ochrony karnej przed czynami pedofilskimi na poziomie 15 lat.

Pozostałe zmiany w noweli zakładają też m.in. wprowadzenie
elastycznego wymiaru kar. Resort zaproponował wyeliminowanie kary 25 lat
pozbawienia wolności, stanowiącej odrębny rodzaj kary. Wydłużono
natomiast karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, pozostawiając
jako dolną granicę tej kary 1 miesiąc. Możliwe ma stać się – w
określonych przypadkach – orzekanie bezwzględnego dożywotniego więzienia
bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Propozycja
wprowadza też nowe typy przestępstw za czyny, z których część nie była
dotąd zagrożona karą.

Większość przepisów, w tym zmiany w kodeksie karnym, mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes