Zawód – adwokat

Sędziowie SA krytykują wypowiedź premiera ws. "zorganizowanej grupy przestępczej"

&lt![CDATA[

W uchwale sędziowie SA wskazują na wypowiedź premiera Morawieckiego, sugerującą – w odpowiedzi na pytanie dotyczące rzekomego „buntu władzy sądowniczej” – działanie w krakowskim sądzie „zorganizowanej grupy przestępczej”, i wyrażają „stanowczy sprzeciw wobec działań, które polegają na posługiwaniu się insynuacją dla osiągnięcia partykularnych celów politycznych”.

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Gazeta Polska” premier Mateusz Morawiecki powiedział: „W mojej opinii szczególnie znamienny jest przykład sądu z Krakowa. Będę zachęcał pana przewodniczącego Timmermansa (Fransa, wiceszefa KE – PAP), aby się przyjrzał temu przykładowi bardzo uważnie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza”.

„Premier Mateusz Morawiecki w sprawie krakowskiego sądu odniósł się w wywiadzie dla +Gazety Polskiej+ do informacji mediów oraz stanu faktycznego” – tak rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska odniosła się w zeszłym tygodniu do wypowiedzi premiera dot. „grupy przestępczej” w krakowskim SO.

„Sprzeciwiamy się dyskwalifikowaniu postaw sędziów, dążących do zachowania niezależności władzy sądowniczej, poprzez nieuzasadnione przypisywanie im działań o charakterze przestępczym i patologicznym. Po raz kolejny zwracamy uwagę na niedopuszczalność próby uzasadniania niezgodnych z Konstytucją RP zmian w wymiarze sprawiedliwości, rzekomym związkiem sędziów z domniemywanymi przestępstwami, jakie miały mieć miejsce w sądzie” – napisali sędziowie w uchwale.

Przypominają w niej również, że w ramach tzw. „afery w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie” doszło do zatrzymań, aresztowań i postawienia zarzutów pracownikom pionu administracyjnego sądów, w tym dyrektorom sądów, podległych służbowo ministrowi sprawiedliwości i podlegających nadzorowi ministra; zarzut postawiono jednemu sędziemu – byłemu Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a wina podejrzanych nie została przesądzona.

Wskazują także m.in., że „sędziowie zajmują się w sądzie pracą orzeczniczą a nie nadzorem nad sposobem wykonywania zadań administracyjnych, w tym w zakresie gospodarki finansowej sądów”. „W tym stanie rzeczy stawianie tez wiążących sędziów z domniemywanymi przestępstwami, jakie miały mieć miejsce w sądach, ma charakter insynuacji” – stwierdzają w uchwale.

Sędziowie SA wskazują ponadto, „że wypowiedź pana premiera nie tylko dezawuuje sędziów i jedną z konstytucyjnych władz – władzę sądowniczą, lecz także deprecjonuje funkcję przez niego sprawowaną”.

„Wskazuje bowiem na to, że albo pan premier nie rozumie podstawowych reguł funkcjonowania organów władzy państwowej i wynikających stąd zasad odpowiedzialności osób sprawujących funkcje publiczne, albo jego wypowiedzi podyktowane są wyłącznie złymi intencjami i mają na celu jedynie dyskredytowanie władzy sądowniczej i sędziów. W obu przypadkach udzielanie tego rodzaju wypowiedzi nie przystoi osobie zajmującej stanowisko premiera Rzeczypospolitej Polskiej” – napisali w uchwale sędziowie SA.

Przeciwko wypowiedzi premiera protestowali także sędziowie uczestniczący w poniedziałkowym Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes