Zawód – adwokat

Sędziowie Izby Kontroli SN apelują, by nie spychać sądów na ścieżkę konfliktu

&lt![CDATA[

Stanowisko podpisane przez 14 z 19 sędziów Izby – w tym przez p.o. prezesa tej Izby sędziego Dariusza Czajkowskiego – zamieszczono na stronie internetowej SN. Jak powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, jest ono datowane na 15 listopada, ale do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf zostało przekazane w piątek.

„Z głębokim niepokojem odbieramy podważanie skuteczności powołania przez Prezydenta RP sędziów SN” – podkreślono w tym stanowisku. Jak dodano, oświadczenie takie wydano „w związku z próbami faktycznego odsunięcia niektórych nowo powołanych sędziów SN od orzekania, których przykładem jest zarządzenie z 5 listopada o zdjęciu z wokandy sesji sędziego SN w Izbie Karnej”.

5 listopada prezes SN kierujący Izbą Karną Stanisław Zabłocki wydał zarządzenie, na mocy którego zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone w listopadzie i grudniu do rozpoznania przez powołanego do tej Izby przed miesiącem Wojciecha Sycha. Na mocy decyzji prezesa Zabłockiego wstrzymano też wyznaczanie sędziego Sycha do składów orzekających w SN. „Zarządzenie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę dbałości o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron” – zaznaczał prezes Zabłocki w zarządzeniu opublikowanym wtedy na stronie SN. Krajowa Rada Sądownictwa oceniła zarządzenie sędziego Zabłockiego „za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym”.

„Apelujemy do wszystkich kwestionujących skuteczność powołania sędziów, a więc podważających konstytucyjne prerogatywy Prezydenta RP, o umiar i rozwagę” – głosi stanowisko sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes