Zawód – adwokat

Sędzia zapytał o KRS, ma zarzuty dyscyplinarne

&lt![CDATA[

W sprawie chodzi o rozprawę w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze z 17 grudnia zeszłego roku. Sędzia Żuk, jako przewodniczący składu orzekającego rozpoznającego odwołanie od orzeczenia sądu rejonowego – według rzecznika dyscyplinarnego – „przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków KRS oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w rozpoznawanej sprawie sądu rejonowego (…) wydał postanowienie o przedstawieniu SN pytania prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających”.

Jak przekazywały media sędzia Żuk zapytał SN, czy uprawniony do orzekania jest sędzia wyłoniony w ramach procedury, która toczyła się przed KRS w obecnym składzie. Jednocześnie sędzia odroczył wówczas rozprawę odwoławczą do czasu uzyskania odpowiedzi z SN.

Zdaniem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego decyzja sędziego Żuka mogła prowadzić do naruszenia „obowiązku rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie i bez nieuzasadnionej zwłoki”, a także obowiązku „postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności stania na straży prawa”, a tym samym stanowiła „działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”.

„Prowadzący postępowanie dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej SN, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, o zawieszenie obwinionego sędziego w czynnościach służbowych” – dodano w komunikacie sędziego Radzika.

Do kwestii rozprawy przed jeleniogórskim SO z 17 grudnia ub.r. w poniedziałkowym komunikacie odniósł się także Rzecznik Praw Obywatelskich. „Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu stracił stanowisko, bo nie wykonał polecenia, by wnosić o wyłączenie sędziów, którzy podważają status sędziów powołanych na wniosek nowej KRS” – przekazał Rzecznik.

Jak napisano w komunikacie Biura RPO prok. Artur Barcella dostał polecenie wnioskowania o wyłączenie sędziego, który 17 grudnia 2019 r. w SO w Jeleniej Górze zadał pytanie prawne SN w sprawie sędziego powołanego przez nową KRS i poprosił o podstawę prawną tego polecenia. „Odpowiedzi nie dostał, uruchomiono zaś wobec niego procedurę odwołania ze stanowiska” – dodał Rzecznik.

„RPO podjął tę sprawę z własnej inicjatywy. Jest zaniepokojony wydawaniem poleceń, nakazujących prokuratorom składanie wniosków o wyłączenie sędziów, którzy podważają status sędziów powołanych przez nową KRS” – dodano w komunikacie Biura RPO.

Jak poinformowano w tym komunikacie zastępczyni RPO Hanna Machińska poprosiła prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego o wyjaśnienia, co do prawidłowości tej decyzji.

Sprawa sędziego Żuka z Jeleniej Góry, to kolejne z tego typu wszczętych niedawno postępowań. W połowie grudnia ub.r. sędzia Radzik skierował do Izby Dyscyplinarnej SN wniosek o zawieszenie dwóch sędzi Sądu Apelacyjnego w Katowicach, które wcześniej zwróciły się z pytaniem do SN w sprawie sędziego rekomendowanego przez KRS w obecnym składzie. Wobec obu sędzi wszczęto także postępowania dyscyplinarne. Postępowania dyscyplinarne zainicjowano też wobec sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy we wrześniu ub.r. odroczyli rozprawę, aby ustalić czy asesor sądowy wydający wyrok w I instancji został właściwie powołany.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes